قلب و عروقگوارشریهخون و سرطانروماتولوژیغددکلیه و مجاری ادراراعصاب وروانمسری وعفونیمسمومیت
درباره ماتماس با مامشاوره پزشکیوقت دهی - یادآوریایمیل
اختلالات روانی ناشی از بیماریهای جسمی PDF چاپ نامه الکترونیک

علایم و بیماری‌های روانی ناشی از اختلالات جسمی

گاهی برخی از بیماری‌های جسمی  می‌توانند علایم بیماری‌های روانپزشکی را ایجاد کنند. در جدول زیر برخی از این موارد را مشاهده می‌کنید.اختلال جسمی علایم روانی
صرع توهمات، مسخ شخصیت، مسخ واقعیت، تغییر در ادراک، توهمات چشایی و بویایی، اختلالات ذهنی و فکر و حافظه، احساس ترس و اضطراب...
تومورهای مغزی بسته با اینکه تومور مغزی در کدام قسمت مغز باشد، علایم مختلف می‌تواند ایجاد کند مانند: افسردگی، توهمات، بی‌صدایی، عاطفه‌ی نامتناسب، رفتارهای مهار گسیخته، بی ثباتی خلق، تغییر شخصیت و ...
ALS
بی‌ثباتی هیجانی در کنار علایم فلج عضلانی پیشرونده در تمام عضلات بدن به جز قلب و چشم
آنسفالیت هرپسی (التهاب مغز به دلیل ویروس تب‌خال) اختلال  و توهمات بویایی و چشایی، تغییزات شخصیتی، رفتارهای عجیب و غریب، اختلال حافظه، تشنج
نوروسیفلیس (درگیری عصبی در بیماری سیفلیس) تغییرات شخصیتی، هذیان‌های خود بزرگ‌بینی
پرکاری غدد پارتیروئید هذیان، تغییرات شخصیتی، بی عاطفگی
کم کاری غدد پاراتیروئید علایم عصبی ـ روانی، هذیان، تغییرات شخصیتی
لوپوس افسردگی، ناپایداری هیجانی، شیدایی، روان پریشی
MS
رفتارهای مهار گسیخته، شبه شیدایی
پرکاری تیروئید اضطراب، افسردگی، گیجی، به ندرت شبه شیدایی، توهم و هذیان
نارسایی غده‌ی فوق‌کلیوی بی‌عاطفگی، تحریک‌پذیری، افسردگی و به ندرت روان‌پریشی
سندرم کوشینگ افسردگی، اختلال حافظه، کاهش تمرکز و روان‌پریشی
بیماری بری‌بری (کمبود ویتامین B1) بی‌عاطفگی، تحریک‌پذیری، اضطراب، افسردگی، تمرکز ضعیف، اختلال حافظه
کمبود ویتامین B12
بی‌عاطفگی، افسردگی، تحریک ‌پذیری، گاهی هذیان، توهم، زوال عقل، تظاهرات جنونِ سوء ظن
مسمومیت با جیوه مسمومیت با جیوه‌ی غیرآلی سبب افسردگی، تحریک‌پذیری، روان‌پریشی، سردرد، لرزش و ضعف می‌شود (سندرم کلاهدوز دیوانه)
مسمومیت با جیوه‌ی آلی سبب افسردگی، تحریک‌پذیری و اختلال شناختی می‌شود
مسمومیت با سرب سرگیجه، عد تعادل حرکتی، تحریک‌پذیری، بی‌قراری، سردرد، بی‌خوابی و در ادامه هذیان، استفراغ، اختلال بینایی، تشنج و کومــــا
مسمومیت با منگنز بی‌ثباتی هیجانی، خنده‌های غیرعادی، کابوس، توهمات، رفتارهای وسواسی و تکانشی، اختلال در راه رفتن و ...
ایدز زوال عقل، روان‌پریشی حاد، اختلال خلقی و تغییر شخصیت